Markaðsupplýsingar

Fjármögnun

Fjármögnun

Frá fjölþjóðastofnunum og sjóðum

Flestar alþjóðastofnanir og sjóðir eru bundin við ákveðna heimshluta, athafnasvið, eða verkefni af tilteknum tegundum og stærðargráðum, eins og eftirfarandi lýsingar draga fram.

Alþjóðabankinn heldur opin alþjóðleg útboð þar sem fyrirtæki, verktakar og ráðgjafar eru fjármagnaðir á grundvelli gæða og verðs. Fjármögnuð verkefni eru í öllum mögulegum geirum, um allan heim. Langstærstur hluti fjármuna frá bankanum er lánaður til viðskiptavina bankans, þ.e. einstakra ríkja, sem síðan ráða ráðgjafa og verktaka í opnum alþjóðlegum útboðum. Útboðin eru auglýst á vefsíðu Development Business.
» Sjá nánar um Alþjóðabankann

Norræni þróunarsjóðurinn (Nordic Development Fund, NDF) veitir styrki til norrænna loftslagsverkefna í ýmsum Afríkulöndum, auk sem ríkja í Asíu og þremur í Rómönsku Ameríku. Öll verkefni hjá NDF fara í gegnum opin útboð sem auglýst eru á heimasíðu þeirra
» Sjá nánar um norræna þróunarsjóðinn

Norræni loftslagssjóðurinn (Nordic Climate Facility, NCF) er ein af stofnunum Norræna þróunarbankans. Sjóðirnir byggja á sömu hugmyndafræði, en NCF einblínir á verkefni og fyrirtæki sem bjóða grænar lausnir sem draga úr áhrifum loftlagsbreytinga í þróunarlöndum.

»Sjá nánar um norræna loftslagssjóðinn

Norræna umhverfisfjármögnunarfélagið (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) fjármagnar verkefni norrænna fyrirtækja um allan heim með sérstakri áherslu á lönd Austur-Evrópu.
» Sjá nánar um norræna umhverfisfjármögnunarfélagið

Græni loftslagssjóðurinn (Green Climate Fund, GCF) fjármagnar ýmiskonar loftslagsverkefni, en stofnanir þurfa fyrst að fara í gegnum faggildingu (e. accreditation) áður en hægt er að sækja um fjármögnun verkefna. 
» Sjá nánar um græna loftslagssjóðinn

Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) vinnur með einkafyrirtækjum í þeim löndum þar sem hann starfar - mestmegnis í Austur-Evrópu og Mið-Asíu - og veitir lán til ýmissa verkefna sem eru til þess fallin að tryggja að markaðshagkerfi landanna geti starfað eðlilega. 
» Sjá nánar um endurreisnar- og þróunarbanka Evrópu


Asíski Innviðafjárfestingabankinn
 (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) er nýleg alþjóðafjármálastofnun, stofnuð í kringum samstarf þjóða um að taka á innviðafjárfestingarþörf í Asíu, styrkja tengingar og hagræna þróun á svæðinu og styðja þannig við hagvöxt og aðgengi að grunnþjónustu. 
» Sjá nánar um asíska innviðafjárfestingabankann

Uppbyggingarsjóður EES (EEA Grants) fjármagnar margskonar verkefni í Mið- og Suður-Evrópu, en auk Íslands standa að sjóðnum Noregur og Liechtenstein. 
» Sjá nánar um uppbyggingarsjóð EES

feature image

Sjóðir á vegun Rannís

Rannsókna- og nýsköpunarsvið Rannís hefur umsjón með fjölmörgum evrópskum og norrænum styrkjaáætlunum og verkefnum sem miða að því að styðja við alþjóðlegt samstarf íslensks vísindasamfélags. Stærsta einstaka verkefni sviðsins er Horizon Europe, rannsókna- og nýsköpunaráætlun Evrópusambandsins (ESB). Á heimasíðu Rannís er hægt að leita að alþjóðlegum sjóðum eftir nafni, markhópi, starfsheiti og/eða vettvangi.

Heimasíða Rannís

Fjármögnun frá fjölþjóðastofnunum og sjóðum