Markaðsupplýsingar

Hugverka­réttur

Hugverka­réttur

Mikilvægi hugverkaverndar í alþjóðlegum viðskiptum

Á undanförnum árum hefur orðið mikil breyting hér á landi hvað snertir vitund um vernd hugverka. Umsvif fyrirtækja hérlendis hafa aukist mikið og fyrirtæki, t.d. í líftækni, í lyfjaframleiðslu og í framleiðslu hátæknibúnaðar, eru meðvituð um réttindi sín og gæta mörg hver hugverkaréttinda sinna vel. Þá er ekki síður mikilvægt að fyrirtæki séu meðvituð um það að ekki sé verið að brjóta á réttindum annarra.

Þátttaka íslenskra fyrirtækja á hörðum samkeppnismarkaði og í alþjóðlegu umhverfi gerir það að verkum,  að mikilvægt er að huga að því að vernda þá þekkingu og ímynd sem þau byggja tilvist sína á. Það hefur sýnt sig á undanförnum misserum að þessi óáþreifanlegu verðmæti innan fyrirtækjanna eru oft og tíðum stór hluti af heildarverðmæti þeirra og hafa þar með áhrif á gengi hlutabréfa. Umræðan um vernd hugverka er alþjóðleg, þar sem það er framleiðendum að sjálfsögðu mjög mikilvægt að réttur þeirra sé tryggður um allan heim með samræmdum hætti.

Ráðgjöf og önnur þjónusta

Hugverkaréttur

feature image

Vernd hugverka í alþjóðlegu umhverfi

Á Íslandi er það Hugverkastofan sem annast meðhöndlun slíkra umsókna og þar er hægt að nálgast umsóknareyðublöð og fá leiðbeiningar er lúta umsóknarferlinu, hér á landi og erlendis. Hugverkastofan veitir auk þess einstaklingum, stofnunum og fyrirtækjum upplýsingar og ráðgjöf varðandi hugverkaréttindi í atvinnulífi.

Hugverkastofan

Skráð vörumerki og einkaleyfi

Einkaleyfi, vörumerki og hönnun eru iðulega nefnd hugverkaréttindi á sviði iðnaðar og ná yfir uppfinningar/tæknilega útfærslu á hugmynd (einkaleyfi), auðkenni vöru og þjónustu (vörumerki) og útlit vöru (hönnun). Höfundaréttur telst einnig til hugverkaréttinda en þau réttindi eru óskráð. Til að njóta verndar á grundvelli einkaleyfis, vörumerkis eða hönnunar er rétt að sækja um skráningu, vörumerki eru þó vernduð óskráð að einhverju marki á meðan þau eru í notkun. Í sumum tilfellum gæti borgað sig að sækja um vernd á öllum sviðum.

Hugverkastofa býður einnig upp á ýmsa þjónustu fyrir fyrirtæki og einstaklinga, ráðgjöf, samtalsleit einkaleyfa og samanburðarleit fyrir vörurmerki. Í gegnum hugverkastofu er einnig hægt að hafa samband við Nordic Patent Institute (NPI), alþjóðlegrar stofnunar sem Ísland, Danmörk og Noregur eru aðilar að. Stofnunin framkvæmir greiningar á nýnæmis- og einkaleyfishæfi alþjóðlegra PCT umsókna og rannsóknir á einkaleyfum og uppfinningum fyrir fyrirtæki og stofnanir, þar með talið íslensk fyrirtæki.  Mikil samræming hefur átt sér stað á sviði hugverkaréttinda, ekki síst síðastliðin ár og starfar Hugverkastofa í nánu samstarfi við ríki og stofnanir á erlendum vettvangi. Má þar nefna sérstaklega Alþjóðahugverkastofnunina (WIPO), Evrópsku einkaleyfastofuna (EPO) og samstarf á vettvangi EFTA ríkjanna.

Fyrirtæki geta einnig sótt ráðgjöf hjá einkaleyfasérfræðingum eða umboðsmönnum fyrir einkaleyfi, vörumerki og hönnun gegn gjaldi, en nöfn þeirra má meðal annars finna hjá Félagi einkaleyfasérfræðinga (FEIS) og Félagi umboðsmanna vörumerkja og einkaleyfa (FUVE). Einnig bjóða ýmsir lögmenn og lögmannsstofur þjónustu á þessu sviði.

Hugverkaréttindi